Het geluid uit je instrument wordt door het trillen van de lucht met behulp van je lippen gemaakt.
De kwaliteit van het geluid en de controle daarover wordt in de eerste plaats bepaald door
de goed ontwikkelde lip en mondspieren en een juist gebruik daarvan.
Een goed en optimaal gebruik van de adem hangt daar ook van af.
Pas wanneer dit optimaal is komt de kwaliteit van je instrument aan de orde.
Mijn specialiteit is het bekijken van de mogelijkheden per leerling om zo tot een zo goed
mogelijk gebruik van de lip en mondspieren te komen.

Website Joep Oosterwijk